Opstart werf

Jouw naam *

Naam van de klant *

Werfteam

Werfverantwoordelijke *

Projectverantwoordelijke *

Is er voldoende gereedschap op de werf

Indien niet, wat is er te weinig wat belangrijk is?

Is de werf voldoende voorbereid door projectverantwoordelijke? Geef een score. *

Extra info:

Heb je voldoende info gekregen van de projectverantwoordelijke? *

Extra info:

Zijn er onveilige situaties op de werf? *

Opmerkingen

Zijn onze eigen ladders en steigers veilig? *

Opmerkingen:

Zijn er gebreken aan machines of gereedschap die tot onveilige situaties kunnen leiden? *

Is er een EHBO-koffer aanwezig

Heb je de nodige Persoonlijke Beschermingsmiddelen om de werken uit te voeren. *