Pozzo Nuovo kwartszand (100 – 300 micrometer) 25kg

0

16.94 € 16.94 EUR

16.94 €

Add to Cart 

Voor fijne kalkpleisters is het belangrijk het juiste kwaliteitszand te gebruiken.
Uiteraard is fijngeregelde callibrage van groot belang,
Deze verpakking bevat zand tussen 0.1 en 0.3mm.

Write your review

You must be logged in to post a review.