Werfevaluatie

Klant *

Project

Einddatum werf *

Uitvoering met vaste offerte

Uitvoering in regie

Werfteam

Werfverantwoordelijke *

Projectverantwoordelijke *

Totaalbedrag project (excl BTW)


Gebruik van checklist bij inladen

Voorbespreking offerte: met wie *

Voorbespreking offerte *

Voorbespreking offerte: wanneer

Was alle noodzakelijke gereedschap op de werf

Waren alle noodzakelijke materialen tijdig besteld/op de werf