Werfevaluatie

Werfteam

Werfverantwoordelijke *

Projectverantwoordelijke *

Zijn er onveilige situaties vastgesteld bij de start van de werf? *

Klant *

Project

Einddatum werf *

Uitvoering met vaste offerte

Uitvoering in regie

Totaalbedrag project (excl BTW)

Startdatum van werf *


Gebruik van checklist bij inladen

Voorbespreking offerte: met wie *

Voorbespreking offerte *

Voorbespreking offerte: wanneer

Was alle noodzakelijke gereedschap op de werf

Waren alle noodzakelijke materialen tijdig besteld/op de werf

Waren er onveilige situaties bij de start van de werf

Indien anders, specificeer: