Vragenlijst eerste gesprek winkelbediende


Wat spreekt je aan in de vacature?

Wat verwacht je van de job?

Wat spreekt je aan aan werken bij Tintelijn? (ecologie / ervaring / coöperatief werken / ...)


Welke competenties heb jij in huis? (Aankruisen wat sollicitant zelf aangeeft)

Indien andere, specifieer:

Waar ben je goed in? Wat kan je meerwaarde zijn voor Tintelijn?

Waar ben je minder goed in / waar heb je weinig tot geen ervaring mee?

(indien van toepassing:) Waarom wil je van job veranderen?

Wat zijn belangrijke kenmerken van je (huidige) job?

Ben je klantgericht? Waaruit blijkt dat?

Hoe zou een klant jou omschrijven?

Situatie: klant koopt verf maar komt terug omdat hij niet tevreden is over de kleur. Wat doe je?

Situatie: Leverancier heeft niet tijdig geleverd, zodat je niet kan leveren aan de klant op het afgesproken moment. Wat doe je?

Hoe werk je binnen een groep?

Hoe ga je om met feedback / kritiek?

Waarom denk je de meest geschikte kandidaat te zijn?

Waar zie je jezelf over 5 jaar?

Wat verwacht je naar verloning toe?


beschikbaar vanaf:


Onthaal

1234
Onthaal in winkel, openen & afsluiten
Telefonisch / mail onthaal
Omgang met klanten / leveranciers
Klachtenbeheer
Communicatie / taalgebruik aanpassen naar situatie

Opmerkingen onthaal:

Aankopen en verkopen

1234
Stockbeheer winkel (visueel en later via ERP programma)
Bestellingen leveranciers: ontvangen, controleren, inboeken, uitpakken en sorteren
Bestellingen klanten opvolgen

Opmerkingen aankopen en verkopen:

Verf en kleur

1234
Kleurinzicht, kleuradvies geven
Technische kennis producten
Technische kennis ondergronden
Bouwkundig inzicht
Verfmengmachine, stalen maken, pigmenten doseren
Organisatie en onderhoud stockruimtes

Opmerkingen verf en kleur:

Computer en IT

1234
Softwarekennis (Word / Excel)
Windows / Apple / Linux
Verkoops- en prijslijsten bijhouden in Excel
E-mail

Opmerkingen computer en IT:

Webshop

1234
Opvolgen bestellingen webshop (via ERP programma)
Inpakken bestellingen
Opvolgen leveringen

Opmerkingen Webshop:

Teamwork

1234
Wekelijks teamoverleg
Driemaandelijks werknemersoverleg
Samen doelen realiseren via People, Planet, Profit methodiek

Opmerkingen teamwork:


SWOT: positief

SWOT: negatief

Conclusie

Volgende actie: