Einde werf

Jouw naam *

Naam van de klant *

Werfteam

Werfverantwoordelijke *

Projectverantwoordelijke *


Waren er onveilige situaties op de werf? *

Zijn onze eigen ladders en steigers veilig? *

Opmerkingen:

Zijn er gebreken aan machines of gereedschap die tot onveilige situaties kunnen leiden? *

Zijn steeds de nodige Persoonlijke Beschermingsmiddelen gebruikt? *


Geef jouw algemene score voor verloop en resultaat van de werf *

Extra info:

Was je werfleider? Hoe heb je dit ervaren, 0 = problematisch, 5 is super.

Is er een gesprek nodig met de projectverantwoordelijke over deze werf?

Heb je nog extra opmerkingen of aanbevelingen?

Was er iemand anders werfleider? Hoe ervaar je de werfleider voor deze werf, geef een score.

extra info:

Hoe ervaar je het werfteam? Geef een score.

Extra info

Was er voldoende kennis/kunde aanwezig in het werfteam om de opdracht uit te voeren? *

Waren er voldoende machines, was alle gereedschap beschikbaar? *

Hoe ervaar je de opvolging door projectverantwoordelijke. Geef een score.

extra info:

Hoe was de tevredenheid van de klant volgens jou?

Meer info:

Zijn er tips die je kan meegeven voor toekomstige werven?