wedstrijdregelement herfstactie 2016

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden voor de herfstactie wedstrijd van Tintelijn cvba, Verkortingstraat 53, 9040 Sint- Amandsberg

Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd van Tintelijn, uitgezonderd werknemers en hun directe familieleden

Deelnemers moeten minstens 18jaar of ouder zijn om aan deze wedstrijd van Tintelijn te kunnen deelnemen.

Wedstrijdverloop

Slechts één lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan deelnemen aan de finale van de wedstrijd. Als toch meerdere gezinsleden tot finalist worden uitgeroepen behoudt Tintelijn zich het recht voor enkel het eerste gezinslid dat de finale haalde, te laten deelnemen.

Prijs

Bij het aanvragen + bestelling van een offerte (enkel voor schilderwerken binnen) tussen 01/11/2016 en 31/01/2017, én uitvoering te plannen tussen 01/02/2017 en 31/05/2017, maakt u kans om volgende prijs te winnen:

Twee overnachtingen + ontbijt voor 2 personen in Bed & Breakfast 't Hof van Steelant, Rijselsestraat 17 - 8210 Loppem (Zedelgem) – België.

Deze prijs houdt enkel de overnachting en ontbijt in, en niet de verplaatsings- of andere kosten.

De bekendmaking van de winnaar gebeurt op 01/02/2017

De prijs die bij Tintelijn gewonnen wordt, is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan iemand anders.

Per naam, adres en telefoonnummer kan slechts 1 prijs gewonnen worden, zodat ook andere mensen een eerlijke kans krijgen.

De prijs die bij Tintelijn wordt gewonnen kan niet worden omgeruild of in geld worden omgezet.

Tintelijn kan op elk moment de prijs wijzigen om inhoudelijke redenen.

aansprakelijkheid van tintelijn

Tintelijn is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke ketsels, ongevallen of overlijden, die zich zou kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd.

Tintelijn is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies). Als de prijs bijvoorbeeld aangetekend verstuurd wordt en deze kan door omstandigheden niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Tintelijn niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als de post hiervoor geen berichtgeving van achterliet. Ook als het bericht bijvoorbeeld is verloren gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Tintelijn niet aansprakelijk worden gesteld.

Druk-, spel-, zet-, of andere fouten, alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Tintelijn.

Indien Tintelijn genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Tintelijn hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.