eerste gesprek stukadoor

Waarom wil je werken als stukadoor? Wat verwacht je van je job?

Waarom wil je werken binnen Tintelijn?


Profielen plaatsen

1234
Plamuren en schuren muren en plafonds (vullen putjes)
Volvlaks plamuren en schuren van muren en plafonds
Gipsplaten plamuren
Plamuren met wapeningsnet
Plamuren gevels (incl. lijsten herstellen
Profielen plaatsen
Uitwerken dagkanten (houtwolcementplaat ed)
Pleisterwerk herstellen
Pleisteren met gips
Pleisteren met leemfinish
Pleisteren met leemfinish met rijlat
Pleisteren met kalkpleister

Opmerkingen pleisteren

Stuc - Mortex

1234
Ondergrondvoorbereiding
Plaatsen stuc
Afwerken stuc

Opmerkingen stuc- Mortex

Kalei

1234
Ondergrondvoorbereiding
Kalei plaatsen

Opmerkingen kalei


Waar ben je technisch goed in? Wat kan je meerwaarde zijn binnen je vakgebied?

Waar ben je technisch minder goed in / waar heb je weinig tot geen ervaring mee?


Welke competenties heb jij in huis? (aankruisen wat sollicitant zelf aangeeft)

Indien andere, specifieer:

Loonsverwachting:

Extra

Indien andere, specifieer:

Indien andere, specifieer:

SWOT: positief

SWOT: negatief

Conclusie

Volgende actie: